Biorytmer - Intellekt - Kritisk

Tilbage til Biorytmeforsiden - KLIK HER

På den kritiske dag i den intellektuelle cyklus er der en tendens til at undgå at træffe nødvendige beslutninger samt til at improvisere og i højere grad acceptere lette løsninger. Mental ubetænksomhed kan ofte betyde en manglende opmærksomhed på personlig sikkerhed og overlevelse. Mental depression og et lavere sikkerhedsniveau over for helbredsrisici er også potentielle farer.

Din ellers altid veludviklede kommunikationsevne kan virke fraværende eller begrænset. Dine evner til at tænke abstrakt, til at huske og lære kan være ringere end normalt. Du vil kunne opleve at glemme eller huske forkert. Ofte er der manglende tanke for de konsekvenser, en handling medfører eller kan medføre. Manden, der ikke kan svømme, tager ud at sejle. Den hjemmegående kvinde med en svag ryg beslutter sig for at flytte klaveret. I denne periode drejer sig det i høj grad om at huske de gyldne ord: Tanke for handling!

Bortset fra disse hyppige, negative faktorer, er der også et potentiale for perioden. Muligheden for succes og risikoen for fiasko vægter lige. Det er den generelle ubalance, der giver muligheden for udfald til begge sider.

Mental kontrol gennem ekstra opmærksomhed – også over for røde advarselslamper – er meget vigtig i denne tid. Husk dog også periodens potentiale: Muligheden for at nå nye højder, at møde en dag med stor intellektuelt potentiale, til at opleve kreative gennembrug – at skabe “dit livs genistreg” – er der nu.

Tilbage til Biorytmeforsiden - KLIK HER