Biorytmer - Beregning af biorytmer

Tilbage til Biorytmeforsiden - KLIK HER

Ved fødslen begynder sinuskurven at svinge fra nulpunktet (og går opad). Længden af cyklusserne varierer:

Kurvecykluslængde
Fysisk* 23 dage
Emotionelt* 28 dage
Intellektuelt* 33 dage
Spirituelt 53 dage
Opmærksomhed 48 dage
Æstetisk 43 dage
Intuition 38 dage

* = primære kurver

Din score afhænger af din alder talt i dage. Når alderen bliver beregnet i dage, skal der også tages højde for skuddage. Desuden kan fødselstidspunkt og tidszone have betydning for resultatet.

Formel
Score = 100 % * sin ( 2*PI *(alder i dage/cykluslængde))

Eksempel: Fysisk kurve for en person, som er 10.000 dage gammel i dag:
100 * sin ( 360 *(10000/23)) = - 98 %

Tilbage til Biorytmeforsiden - KLIK HER